Paziņojumi par sniegto atbalstu 2023. gadā

Atbilstoši 2011. gada 17. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” (turpmāk – Noteikumi) 32.2 punktā noteiktajam, zāļu reģistrācijas īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, vai citām personām, kas ir reklāmas devēji vai reklāmas izplatītāji, reizi gadā jāiesniedz Veselības inspekcijai paziņojumu par sniegto materiālo vai cita veida atbalstu biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm, kas sniegts iepriekšējā gadā.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Komercprakses nodaļa
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Komercprakses nodaļa
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2024-06-19
Datu pēdējo izmaiņu datums 2024-06-19
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Sazināties ar publicētāju