Telpiskie hidrometeoroloģiskie novērojumi

Datu kopa satur 1 stundas agregētus zibens izlādes datus. Kopīgs kopas stundu skaits satur informāciju par pēdējām 24 stundām. Zibens izlādes tiek saskaitītas 5x5km kvadrātveida laukumos, veidojot režģī.

Uz portālu data.gov.lv sūtītajiem datiem tiek veikta tikai pamata pārbaude, līdz ar to ir iespējamas atšķirības starp verificētiem LVĢMC resursos pieejamiem datiem un tiem, kas tiek nosūtīti uz data.gov.lv portālu.

Datu lauki:

LAIKS - novērojuma laiks. Visu novērojumu laiks ir sniegts pēc Universālais koordinētais laika (UTC) un norāda stundas sākumu. Piemēram, ierāksts 14:00 ietver izlādes periodā 14:00 - 14:59.

LON,LAT – režģa šūnu ģeogrāfiskās koordinātes. Koordinātes noradītas grādos WGS84 sistēmā. Zibens režģa šūnas koordinātes punkts atbilst dienvidrietumu (SW) stūra koordinātei.

CC - Zibens izlāžu skaits mākonis-mākonis (Cloud-Cloud), kas noticis stundas laikā noteiktaja šūnā;

CG - Zibens izlāžu skaits mākonis-zeme (Cloud-Ground), kas noticis stundas laikā noteiktaja šūnā;

TOTAL - Kopējais zibens izlāžu skaits (CC+CG), kas noticis stundas laikā noteiktaja šūnā.

Datu kopa ir paredzēta izmantošanai mašīnlasāmā formātā. Gadījumos, kad nav nepieciešami visi piedāvātie kopas dati, ir ieteicams izmantot kopas filtrēšanas mehānismus, samazinot pieprasāmo datu apjomu:

SQL pieprasījumu piemēri:

1) Atlasīt visu datu kopu: Atlases piemērs

2) Atlasīt pēc koordinātēm (LAT, LON): Atlases piemērs

3) Atlasīt pēc mākonis-mākonis zibens izlādēm (CC): Atlases piemērs

4) Atlasīt pēc mākonis-zeme zibens izlādēm (CG): Atlases piemērs

5) Atlasīt pēc kopējām zibens izlādēm (TOTAL): Atlases piemērs

6) Atlasīt izlāžu datus pēc laika (LAIKS): [Atlases piemērs](https://data.gov.lv/dati/api/3/action/datastore_search_sql?sql=SELECT%20*%20from%20%22a264bfb4-f52f-41f7-93fc-04214f4a2b5b%22%20where%20%22a264bfb4-f52f-41f7-93fc-04214f4a2b5b%22.%22LAIKS%22%20%3E%20(now()-interval%20%276%20hour%27%29)

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums citi
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem jevgenijs.ugorenko@lvgmc.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2024-07-09
Datu pēdējo izmaiņu datums 2024-07-09
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Sazināties ar publicētāju