Iedzīvotāju skaits un īpatsvars pēc valstiskās ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/878b49a7-e272-4258-b658-1f1feeaee7ca/resource/65b2fa97-47d1-4463-8299-ff357b2fbc5b/download/irv030_01.csv

IRV030_01. Iedzīvotāju skaits un īpatsvars pēc valstiskās piederības un dzimuma reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās un pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās gada sākumā.

Lauku skaidrojums

  • NUMB: skaits.
  • NUMB_X: speciālās vērtības (10 – dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ, 20 – trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi, 77 – iedzīvotāju skaits starp 1 un 10 norādīts kā 5).
  • PC: īpatsvars (%). Līdz 2019. gadam koriģēts, lai summa veidotu 100%. Kopš 2020. gada atsevišķos gadījumos vērtību noapaļošanā ir iespējamas nelielas atšķirības starp uzrādīto kopējo apjomu un saskaitāmo kopsummu.
  • PC_X: speciālās vērtības (10 – dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ, 20 – trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi).
  • TIME: laika periods (sākot no 2012. gada ik gadu gada sākumā).
  • AREA: teritoriālās vienības kods.
  • SEX: dzimums (T – pavisam, F – sievietes, M – vīrieši).
  • CITIZEN: valstiskā piederība (TOTAL – pavisam, CITIZ_LV – Latvijas pilsoņi, NCITIZ_LV – Latvijas nepilsoņi, CITIZ_EU27_2020_X_LV – ES-27 (no 2020. g., bez Latvijas) pilsoņi, CITIZ_OTH – cita valstiskā piederība (līdz 2019. gadam iekļauj arī ES-27 (no 2020. g., bez Latvijas) pilsoņus)).

Līdz 2019. gadam dati publicēti pēc faktiskās dzīvesvietas, kopš 2020. gada pēc reģistrētās dzīvesvietas.

Metadati.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūnijs 1, 2022
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts