Valsts adrešu reģistra atvērtie dati

VZD atvērto datu veidā publicē denormalizētus Valsts adrešu reģistra:

  • teksta datus CSV formātā;
  • telpiskos datus, tajā skaitā administratīvo teritoriju un to teritoriālo vienību robežu datus, SHP formātā.

Detalizētāka informācija par Valsts adrešu reģistru pieejama VZD tīmekļvietnē.

Izmaiņas datos

03.05.2024. Vēsturiskie Adrešu reģistra teksta dati ir papildināti ar jauniem datu laukiem:

  • NOSAUKUMS – adresācijas objekta vēsturiskais nosaukums;
  • VKUR_CD – tā adresācijas objekta kods, kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts';
  • VKUR_TIPS – tā adresācijas objekta tipa kods, kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts.

Katra CSV formāta datne ir ievietota atsevišķā kompresētā datnē (ZIP). Tas nodrošina iespēju Adrešu reģistra atvērto datu kopas izgūt ar Datu API.

Līdz 2024. gada 31. decembrim dati būs pieejami arī līdz šim esošajā datu publicēšanas formātā (visas datnes vienā kopējā kompresētā datnē). Šo datņu formāts paliek nemainīgs (netiek papildināts ar jauniem datu laukiem).

28.02.2022. Adrešu reģistra teksta dati ir papildināti ar jaunu tabulu – vietu centroīdi.

Uzmanību! Drīzumā tiks veiktas izmaiņas CSV formāta datnēs, nodrošinot to atbilstību Latvijas Atvērto datu portāla vadlīnijām CSV faila sagatavošanai.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība Valsts zemes dienests
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Valsts zemes dienests
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2021-12-27
Datu pēdējo izmaiņu datums 2024-07-05
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Sazināties ar publicētāju