2017. gada valsts budžets

Informācija veidota 3 līmeņos - pirmajā līmenī iespējams iepazīties ar deviņām 2017. gada valsts budžeta ieguldījuma jomām un tām novirzīto finansējumu, tostarp procentuāli. Otrajā līmenī iespējams uzzināt detalizētāku informāciju par ieguldījuma virzieniem katrā no nozarēm, kā arī finansējuma avotiem. Trešais līmenis sniedz informāciju par rezultātiem, kuri sagaidāmi no valsts budžeta finansējuma ieguldīšanas attiecīgajā jomā. Informācija apskatāma gan interaktīvas infografikas veidā, gan datus iespējams lejupielādēt Excel failā.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated July 19, 2019, 09:50 (EEST)
Created July 5, 2018, 12:05 (EEST)
Frequency never
Maintainer
Maintainer Email
Language Latvian
Issued Date 2016-11-01
Modified 2016-11-01
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher