2017. gada valsts budžets

Informācija veidota 3 līmeņos - pirmajā līmenī iespējams iepazīties ar deviņām 2017. gada valsts budžeta ieguldījuma jomām un tām novirzīto finansējumu, tostarp procentuāli. Otrajā līmenī iespējams uzzināt detalizētāku informāciju par ieguldījuma virzieniem katrā no nozarēm, kā arī finansējuma avotiem. Trešais līmenis sniedz informāciju par rezultātiem, kuri sagaidāmi no valsts budžeta finansējuma ieguldīšanas attiecīgajā jomā. Informācija apskatāma gan interaktīvas infografikas veidā, gan datus iespējams lejupielādēt Excel failā.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated July 5, 2018, 12:07 (EEST)
Created July 5, 2018, 12:05 (EEST)
Atjaunošanas biežums nekad
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2016-11-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2016-11-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju