Administratīvo pārkāpumu statistika

Administratīvo pārkāpumu dati sniedz informāciju par Iepirkumu uzraudzības birojā uzsāktām resoriskām pārbaudēm un administratīvo pārkāpumu lietvedībām,kas uzsāktas uz iesnieguma pamata vai pēc Iepirkumu uzraudzības biroja iniciatīvas, par iespējamiem Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma pārkāpumiem. Dati iegūti no Iepirkumu uzraudzības biroja Administratīvo sodu departamenta apkopotās informācijas. Rādītāju kopums sniedz vispārēju ieskatu par administratīvo pārkāpumu lietvedību un resorisko pārbaužu skaitu kopā, to uzsākšanas pamatiem, pieņemtajiem lēmumu veidiem, piemērotajiem soda veidiem un konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem, izdalot tos pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pantiem.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency quarterly
Maintainer Informācijas departaments
Maintainer Email Informācijas departaments
Language Latvian
Issued Date 2020-05-18
Modified 2021-04-29
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher