Latvijas administratīvo teritoriju karte

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/0b5279c2-acac-438f-9dd9-25d82e6834d8/resource/85aab9e3-a65a-42c0-ab8f-be249f96c58d/download/admterapdzviet.7z

Robežas ir attēlotas Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā, ko veido poligoni, kas sadalīti slāņos – novados, pagastos, pilsētās un ciemos

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated July 1, 2021
Created unknown
Format SHP
License CC0 1.0
Conforms to