Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību platības

Datu kopa satur statistiku par administratīvajām teritorijām un teritoriālā iedalījuma vienību platībām.

  • ATVK – Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods.
  • Administratīvā teritorija – Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi.

Administratīvo teritoriju un to teritoriālo vienību platības Adrešu reģistra telpiskajos datos tiek ģenerētas automātiski bez projekcijas mēroga koeficienta piemērošanas.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email dati@vzd.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2017-01-10
Modified 2018-01-10
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher