Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību platības

Datu kopa satur oficiālo statistiku par adminstratīvajām teritorijām un teritoriā iedalījuma vienību platībām, kuru sagatavo Valsts zemes dienests.

  • ATVK - Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods.
  • Administratīvā teritorija - Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated January 10, 2019, 09:30 (EET)
Created August 27, 2018, 12:00 (EEST)
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem vzd@vzd.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2017-01-10
Datu pēdējo izmaiņu datums 2018-01-10
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju