Latvijas Atvērto datu portāla apmeklējumu statistika

Lapu skatījumu statistika no 01.06.2017. līdz 01.06.2019. Dati eksportēti no Google Analytics sadaļas "Pages".

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer Publisko pakalpojumu departaments
Maintainer Email Publisko pakalpojumu departaments
Language Latvian
Issued Date 2018-06-01
Modified 2018-06-01
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher