Akadēmiskā personāla skaits pa amatiem augstākās izglītības iestādēs

Atskaitē attēloti dati par augstākās izglītības iestādēs esošā akadēmiskā personāla skaita sadalījumu pa amatiem (amati saskaņā ar Augstskolu likuma 27.pantu). Avots: Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS), operatīvie dati.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer
Maintainer Email ieva.grava@izm.gov.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher