Apkaimes

Pilsētu apkaimju robežas, kas papildinātas ar CSP statistisko datu publicēšanā izmantotajiem teritoriju kodiem. Rīgai izmantoti opendata.riga.lv savulaik publicētie dati, Valmierai pašvaldības sniegti dati (robežas lielākoties sakrīt ar NĪVKIS zemes vienību robežām 07.01.2020.). Pilsētu ārējās robežas atbilstoši situācijai 01.01.2022.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency unknown
Maintainer
Maintainer Email info@csp.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2015-03-05
Modified 2022-03-28
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher