Apkaimes

Pilsētu apkaimju robežas, kas papildinātas ar CSP statistisko datu publicēšanā izmantotajiem teritoriju kodiem. Rīgai atbilst opendata.riga.lv savulaik publicētajiem datiem, Valmierai pašvaldības sniegti dati, robežas lielākoties sakrīt ar NĪVKIS zemes vienību robežām 07.01.2020.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency unknown
Maintainer
Maintainer Email info@csp.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2015-03-05
Modified 2020-08-10
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher