Apkaimes

Pilsētu apkaimju robežas, kas papildinātas ar CSP statistisko datu publicēšanā izmantotajiem teritoriju kodiem. Rīgai atbilst opendata.riga.lv savulaik publicētajiem datiem, Valmierai pašvaldības sniegti dati, robežas lielākoties sakrīt ar NĪVKIS zemes vienību robežām 07.01.2020.

Lauku skaidrojums

  • Code: kods (veidots, dilstošā secībā pēc platības papildinot ATVK)
  • Name: nosaukums

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 10, 2020, 08:59 (EEST)
Created October 14, 2019, 11:40 (EEST)
Frequency unknown
Maintainer
Maintainer Email
Language Latvian
Issued Date 2015-03-05
Modified 2020-08-10
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher