Apstiprinātas arodslimības

Šī datu kopa satur informāciju par apstiprinātām arodslimībām un to slimnieku nodarbinātības nozari, sadalījumā pa gadiem. VDI veic darba vietu higiēniskos raksturojumus (DVHR) pēc arodārsta pieprasījuma, un balstoties uz informāciju tajos par darba vietas apstākļiem un vidi arodārsts var pieņemt lēmumu par apstiprinātu vai neapstiprinātu arodslimību. VDI no arodārsta par tā lēmumu saņem informāciju un uztur to uzskaitē. Arodārsts var pieņemt lēmumu par arodslimības gadījumu arī bez DVHR pieprasījuma, un par arodsaslimšanas gadījumu ziņot VDI. Lūdzam ņemt vērā to, ka dati kas ir jaunāki par 2 gadiem no to publicēšanas datuma joprojām ir operacionāli un var mainīties.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email vdi@vdi.gov.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher