Bibliotēku statistika

Bibliotēku ikgadējā statistika, kas tiek iesniegta Latvijas kultūras datu portālā https://kulturasdati.lv. Oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā veic saskaņā ar Ministru Kabineta 2017.gada 30.maija noteikumiem Nr. 291 “Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā”, kas nosaka kultūras nozaru statistikas veidlapu datu apjomu, atbildīgos par statistikas datu aizpildīšanu un iesniegšanu, pārbaudi un apstiprināšanu, kontroli, izpildes termiņus, kā arī publicējamo datu apjomu.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email help@kis.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2006-09-01
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? No

Contact publisher