Biedrību un nodibinājumu darbības jomas

Uzņēmumu reģistrā reģistrēto biedrību un nodibinājumu darbības jomas atbilstoši Ministru Kabineta noteiktajai klasifikācijai.

Kolonnu skaidrojumi:

regcode – Subjekta vienotais reģistrācijas numurs. Ja tam tāds netiek piešķirts, tad ir 9 zīmju reģistrācijas kods

name – Nosaukums

type – Tiesību subjekta veids (BDR – biedrība, NOD – nodibinājums)

area_of_activity – Darbības joma, ja norādīts

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated January 17, 2021, 23:31 (EET)
Created October 30, 2020, 13:23 (EET)
Frequency daily
Maintainer
Maintainer Email
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher