Biedrību un nodibinājumu darbības jomas

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/49a0f06b-2d2b-4368-8ed5-676a05244f6a/resource/263f7def-5df6-45ed-a747-81e1d48a48c4/download/areas_of_activity_of_associations_foundations.csv

Uzņēmumu reģistrā reģistrēto biedrību un nodibinājumu darbības jomas atbilstoši Ministru Kabineta noteiktajai klasifikācijai.

Kolonnu skaidrojumi:

regcode – Subjekta vienotais reģistrācijas numurs. Ja tam tāds netiek piešķirts, tad ir 9 zīmju reģistrācijas kods

name – Nosaukums

type – Tiesību subjekta veids (BDR – biedrība, NOD – nodibinājums)

area_of_activity – Darbības joma, ja norādīts

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated December 2, 2021
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to