buvinspektoru_saraksts_138e498ded163a6bcbd79951 ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/b3cc69d0-1bb7-46c7-81fc-3932e82364e6/resource/19f7197d-6812-49e2-901f-9d8d65d9431e/download/buvinspektori-19.10.2021.csv

From the dataset abstract

Būvniecības informācijas sistēmas Būvinspektoru reģistrā ir pieejama informācija par reģistrētiem būvspeciālistiem, kuri var veikt valsts vai pašvaldības būvinspektora pienākumus, kā arī...

Source: Būvinspektoru saraksts

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated October 19, 2021
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to