sertificeto_buvspecialistu_sertifikati_un_darbi ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/f44f8d2f-4121-4494-b009-368f48992603/resource/443d4936-2b81-40a0-9f95-932f5b480c3f/download/sertificetie-buvspecialisti-10.04.2021.csv

From the dataset abstract

Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā ir pieejama informācija par būvspeciālistiem, kuri var darboties būvniecības jomā reglamentētajā sfērā. Sertificēto...

Source: Sertificēto būvspeciālistu sertifikāti un darbības sfēras

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated April 10, 2021
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to