Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu rādītāji

Datu kopa satur csv failus, kuros apkopota informācija par:

• Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu centralizēto eksāmenu rezultātiem (procentuāls sadalījums) un skolu sasniegumiem (olimpiādes, ZPD). Dati par 2018. - 2020. gadu.

• Dažādiem izglītības rādītājiem katrā izglītības iestādē (izglītojamo skaits, pedagoģiskās likmes, platība uz vienu izglītojamo, otrgadnieki, nodrošinājums ar IT) un starppašvaldību norēķiniem. Dati par 2010. - 2019. gadu.

• Izglītības iestāžu starptautiskiem projektiem, kuri uzsākti 2020. gadā.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email dome@cesis.lv
Language Latvian
Issued Date 2020-09-08
Modified 2020-09-08
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher