COVID-19

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/f01ada0a-2e77-4a82-8ba2-09cf0cf90db3/resource/d499d2f0-b1ea-4ba2-9600-2c701b03bd4a/download/covid_19_izmeklejumi_rezultati.csv

Datums (Datums) - Datums, kurā laboratorijas sniegušas datus par testēto paraugu skaitu pēdējās 24 stundās. 29.02.2020. dati ir par laika periodā no 29.01.2020.-29.02.2020. testētajiem paraugiem.

TestuSkaits (Testu skaits) - Norāda veikto testu skaitu pēdējās 24 stundās.

ApstiprinataCOVID19InfekcijaSkaits (Apstiprināta COVID-19 infekcija) - Saņemto primāro ziņojumu/laboratorisko pārskatu skaits ar pozitīvu atradni.

Ipatsvars (Īpatsvars %) - Testu skaits, kuros laboratoriski apstiprināta COVID-19 infekcija/Veikto testu skaits / Attiecība procentos.

IzarstetoPacientuSkaits (Izārstēto pacientu skaits) – izārstētie pacienti: līdz 17. maijam - atbilstoši kontroles testēšanas algoritmam: https://spkc.gov.lv/upload/Aktualitates/2020/2019-nCoV/18.03.2020./2._pielikums_ambulatora_covid19_pacienta_kontroles_testanas_algoritms.pdf No 18. maija – atbilstoši kontroles testēšanas algoritmam: https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/valsts-apmaksatas-covid-19-ana1/kontroles-testesana

MirusoPersonuSkaits (Mirušo personu skaits) - Ziņojumu skaits par Covid-19 nāves gadījumiem, kas atbilst noteiktajiem kritērijiem. ApstiprinatiVecGr - personu skaits konkrētajā vecuma grupā, kurām apstiprināts COVID-19.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated November 30, 2020
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to