COVID-19

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/f01ada0a-2e77-4a82-8ba2-09cf0cf90db3/resource/d499d2f0-b1ea-4ba2-9600-2c701b03bd4a/download/covid_19_izmeklejumi_rezultati.csv

Datums (Datums) - Datums, kurā laboratorijas sniegušas datus par testēto paraugu skaitu pēdējās 24 stundās. 29.02.2020. dati ir par laika periodā no 29.01.2020.-29.02.2020. testētajiem paraugiem.

TestuSkaits (Testu skaits) - Norāda veikto testu skaitu pēdējās 24 stundās.

ApstiprinataCOVID19InfekcijaSkaits (Apstiprināta COVID-19 infekcija) - Saņemto primāro ziņojumu/laboratorisko pārskatu skaits ar pozitīvu atradni.

Ipatsvars (Īpatsvars %) - Testu skaits, kuros laboratoriski apstiprināta COVID-19 infekcija/Veikto testu skaits / Attiecība procentos.

IzarstetoPacientuSkaits (Izārstēto pacientu skaits) – izārstētie pacienti: līdz 17. maijam - atbilstoši kontroles testēšanas algoritmam: https://spkc.gov.lv/upload/Aktualitates/2020/2019-nCoV/18.03.2020./2._pielikums_ambulatora_covid19_pacienta_kontroles_testanas_algoritms.pdf No 18. maija – atbilstoši kontroles testēšanas algoritmam: https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/valsts-apmaksatas-covid-19-ana1/kontroles-testesana

MirusoPersonuSkaits (Mirušo personu skaits) - Ziņojumu skaits par Covid-19 nāves gadījumiem, kas atbilst noteiktajiem kritērijiem. ApstiprinatiVecGr - personu skaits konkrētajā vecuma grupā, kurām apstiprināts COVID-19.

IzveselojusosSkaits (Izveseļojušos skaits) - cilvēku skaits, kuriem kopš pozitīva Covid-19 testa saņemšanas dienas ir pagājušas 14 dienas.

14DienuKumulativaSaslimstibaUz100000Iedzivotaju (14 dienu kumulatīvā saslimstība, uz 100000 iedzīvotāju) - 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem atspoguļo saslimstību ar Covid-19 infekciju pēdējās 14 dienās, izsakot to uz iedzīvotāju skaitu valstī. Iedzīvotāju skaits - Centrālās statistikas pārvaldes dati.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Data Dictionary

Column Type Label Description
Datums timestamp
TestuSkaits numeric
ApstiprinataCOVID19InfekcijaSkaits numeric
Ipatsvars numeric
IzarstetoPacientuSkaits numeric
MirusoPersonuSkaits numeric
ApstiprinatiVecGr_0-9Gadi text
ApstiprinatiVecGr_10-19Gadi text
ApstiprinatiVecGr_20-29Gadi text
ApstiprinatiVecGr_30-39Gadi text
ApstiprinatiVecGr_40-49Gadi text
ApstiprinatiVecGr_50-59Gadi text
ApstiprinatiVecGr_60-69Gadi text
ApstiprinatiVecGr_70GadiUnVairak text
ApstiprinatiVecGr_70-79Gadi text
ApstiprinatiVecGr_80GadiUnVairak text
IzveselojusosSkaits numeric
14DienuKumulativaSaslimstibaUz100000Iedzivotaju numeric

Additional Information

Field Value
Last updated June 14, 2021
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to