Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2.1. redakcija

Informācija par Preču statistisko klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm publicēta https://www.csp.gov.lv/lv/klasifikacija/cpa-21-red.

ES Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, kas nosaka saimnieciskās darbības produkciju vai pakalpojumus, kuri ir piesaistīti NACE 2. red. definētajām darbībām.

Klasifikāciju veido:

• pirmais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar alfabēta kodu (iedaļas);

• otrais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar divu zīmju ciparu kodu (nodaļas);

• trešais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar trīs zīmju ciparu kodu (grupas);

• ceturtais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar četru zīmju ciparu kodu (klases);

• piektais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar piecu zīmju ciparu kodu (kategorijas); un

• sestais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar sešu zīmju ciparu kodu (apakškategorijas).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency unknown
Maintainer
Maintainer Email Ieva.Kurme@csp.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2008-01-01
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher