CPV nomenklatūras klasifikators

Kopējā iepirkumu vārdnīca (Common Procurement Vocabulary - CPV) jeb CPV nomenklatūras klasifikators. CPV nomenklatūras klasifikators, kurš noteikts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 213/2008 (2007. gada 28. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV). CPV nomenklatūra piemērojama publiskajiem iepirkumiem, lai standartizētu norādes, kuras izmanto līgumslēdzējas iestādes sava iepirkuma priekšmeta norādīšanai.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated July 24, 2018, 15:00 (EEST)
Created July 24, 2018, 14:33 (EEST)
Frequency irregular
Maintainer Informācijas departaments
Maintainer Email Informācijas departaments
Language Latvian
Issued Date 2018-07-24
Modified 2018-07-24
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher