Darbinieku prasījumi 2013 MKN995

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/647b8dd0-1ab4-4172-9569-d24164c6d5e8/resource/1d57966f-57ac-492b-9fe1-9d638a80cf05/download/2013_995.xls

Darbinieku prasījumi, kas 2013.gadā apmierināti no darbinieku prasījumu garantiju fonda atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.995 „Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība”

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated September 23, 2019
Created unknown
Format XLS
License CC0 1.0
Conforms to