Darbinieku prasījumi 2009

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/647b8dd0-1ab4-4172-9569-d24164c6d5e8/resource/2b73080e-cb84-45d7-95ff-5aeb52ced51a/download/2009_830_1045.xls

Darbinieku prasījumi, kas 2009.gadā apmierināti no darbinieku prasījumu garantiju fonda atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.830 “Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība” un Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1045 „Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas, apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksāšanas kārtība”

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated July 1, 2019
Created unknown
Format XLS
License CC0 1.0
Conforms to