Darbinieku prasījumi 2014 MKN1045

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/647b8dd0-1ab4-4172-9569-d24164c6d5e8/resource/7bd35825-f067-467d-b623-6ba272b25b51/download/2014_1045.csv

Darbinieku prasījumi, kas 2014.gadā apmierināti no darbinieku prasījumu garantiju fonda atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1045 „Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas, apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksāšanas kārtība”

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated September 23, 2019
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to