Dati par Rīgas privāto pirmsskolas izglītības iestāžu tāmēm

Datu kopa, kurā reizi diennaktī tiek attēlotas Rīgas privāto pirmsskolas izglītības iestāžu tāmes.

Apkopotie datu lauki:

id – ieraksta identifikators

institution_id – iestādes identifikators

institution_name – iestādes nosaukums

estimate_id – tāmes identifikators

estimate_from_date – tāmes perioda sākuma datums

estimate_till_date – tāmes perioda beigu datums

estimate_change_date – tāmes izmaiņu datums

estimate_position_type_id – tāmes pozīcijas veida identifikators

estimate_position_type_code – tāmes pozīcijas veida kods

estimate_position_type_nr – tāmes pozīcijas veida rindas numurs

estimate_position_type_name – tāmes pozīcijas veida nosaukums

estimate_position_amount – tāmes pozīcijas summa

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency daily
Maintainer
Maintainer Email sos@riga.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher