Dati par ūdens saimnieciskajiem iecirkņiem un ūdensteču garuma kategorijām

Dati iegūti projekta "Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatora aktualizēšana un papildināšana ar aizsargjoslu noteikšanai būtisku informāciju" (2017) ietvaros.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency irregular
Maintainer
Maintainer Email ruta.rimsa@varam.gov.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher