Deklarēto personu skaits

Datu kopa, kurā reizi diennaktī no pašvaldību datu bāzēs uzkrātajiem datiem tiek atjaunota informācija par Republikas nozīmes pilsētās un novadu pašvaldībās deklarēto personu skaitu. Datus iespējams izmantot, lai analizētu deklarēšanās tendences novadu, gadu, mēnešu un dienu griezumā.

Apkopotie datu lauki:

id – Ieraksta identifikators;

year – Ieraksta izveides gads;

month – Ieraksta izveides mēnesis;

day – Ieraksta izveides diena;

value – Deklarēto personu skaits;

district_id – Pilsētas id;

district_name – Pilsētas nosaukums.

Pašvaldību atšifrējumu iespējams izgūt no datu kopas "Pašvaldības"

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency daily
Maintainer
Maintainer Email zzdats@zzdats.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher