Deklarēto personu skaits

URL: https://www.epakalpojumi.lv/odata/service/DeclaredPersons

Datu kopa, kurā reizi diennaktī no pašvaldību datu bāzēs uzkrātajiem datiem tiek atjaunota informācija par Republikas nozīmes pilsētās un novadu pašvaldībās deklarēto personu skaitu. Datus iespējams izmantot, lai analizētu deklarēšanās tendences novadu, gadu, mēnešu un dienu griezumā.

Apkopotie datu lauki: id – Ieraksta identifikators year – Ieraksta izveides gads month – Ieraksta izveides mēnesis day – Ieraksta izveides diena value – Deklarēto personu skaits district_id – Pilsētas id district_name – Pilsētas nosaukums

Pašvaldību atšifrējumu iespējams izgūt no datu kopas "Pašvaldības"

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated unknown
Created unknown
Format OData
License CC0 1.0
Conforms to https://www.epakalpojumi.lv/odata/service/$metadata