Digitālo aģentu saraksts

Digitālie aģenti ir vēstneši, kuri ne tikai paši apguvuši un izmanto valsts iestāžu e-risinājumus dažādu dzīves situāciju risināšanā, bet arī palīdz iedvesmot to izmantošanā citus.

Digitālais aģents vieglā un saprotamā veidā nodod informāciju sabiedrībai, tai skaitā konsultē par drošu darbošanos internetā, iedrošina un palīdz uzsākt valsts e-pakalpojumu lietošanu, lai persona aktuālo dzīves situāciju varētu atrisināt digitālā veidā, piemēram, ar bērna gaidīšanu un piedzimšanu saistītie jautājumi, dzīvesvietas maiņa, rīcība saslimšanas gadījumā u.c.

Tāpat digitālie aģenti sniedz atgriezenisko saikni e-pārvaldei, kā uzlabot valsts saziņu ar iedzīvotājiem.

Datnē pieejama informācija par vietām (pilsēta, adrese, iestāde), kurā var meklēt sev tuvāko digitālo aģentu.

Vizuāli attēlota karte pieejama: https://mana.latvija.lv/digitalo-agentu-karte/

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 21, 2019, 13:28 (EEST)
Created June 20, 2019, 14:46 (EEST)
Frequency irregular
Maintainer
Maintainer Email
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher