Digitālā augstuma modeļa pamatdati (no aerolāzerskenēšanas datiem)

Digitālā augstuma modeļa pamatdati ir klasificētu aerolāzerskenēšanas punktu kopums, kur katram punktam ir zināmas plaknes koordinātas (X,Y) un augstums virs jūras līmeņa (Z). Modeļa dati ir piesaistīti koordinātu sistēmai LKS-92 TM un Latvijas normālo augstumu sistēmai LAS-2000,5. Pamatdati iegūti ar aerolāzerskenēšanas metodi. Kopējais iegūto punktu blīvums ne mazāks par 4 p/m², zemes virsmu raksturojošo punktu vidējais blīvums ne mazāks par 1,5 p/m². Dati pieejami par 2016. - 2019. gadam. (https://geolatvija.lv/geo/p/512)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency irregular
Maintainer Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Maintainer Email Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Language Latvian
Issued Date 2021-02-02
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher