Ārvalstīs dzimušo iedzīvotāju īpatsvars režģa ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/f0b45b24-792d-4760-8f26-552535cf85c6/resource/8c39b4ca-a380-472e-a07c-afbdcea07f12/download/ter110_01.csv

TER110_01. Ārvalstīs dzimušo iedzīvotāju īpatsvars 1×1 km režģa šūnās.

Lauku skaidrojums

  • PC: īpatsvars (%) kā vidējā vērtība no intervāla (intervālus skatīt kolonnas PC_X skaidrojumā).
  • PC_X: speciālās vērtības (65 – 0–10, 66 – 11–17, 67 – 18–24, 68 – 25–32, 69 – 33–100).
  • TIME: laika periods (sākot no 2020. gada ik gadu gada sākumā).
  • GRID: režģa šūnas ID.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated September 16, 2021
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to