Iedzīvotāji pēc dzimuma un dzimšanas valsts ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/f0b45b24-792d-4760-8f26-552535cf85c6/resource/c12fb6aa-f466-4d9a-a0f7-c3b9eb01ed84/download/irv070_01.csv

IRV070_01. Iedzīvotāji pēc dzimuma un dzimšanas valsts reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās gada sākumā.

Lauku skaidrojums

  • NUMB: skaits.
  • NUMB_X: speciālās vērtības (10 – dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ, 20 – trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi, 77 – iedzīvotāju skaits starp 1 un 10 norādīts kā 5).
  • TIME: laika periods (sākot no 2012. gada ik gadu gada sākumā).
  • AREA: teritoriālās vienības kods.
  • SEX: dzimums (T – pavisam, F – sievietes, M – vīrieši).
  • COUNTRY_BIRTH: valstiskā piederība (TOTAL – pavisam, LV – Latvija, BORN_ABROAD – ārvalstīs dzimuši, EU27_2020_X_LV – ES-27 no 2020. g. (bez Latvijas), LT – Lietuva, EE – Igaunija, DE – Vācija, NEU27_2020 – citas valstis (izņemot ES-27 no 2020. g.), UK – Apvienotā Karaliste, CIS – NVS, RU – Krievija, BY – Baltkrievija, UA – Ukraina, OTH – pārējās valstis).

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated June 1, 2022
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to