Dzimtsarakstu nodaļās reģistrētie civilstāvokļa akti

Tabulā apkopoti Dzimtsarakstu nodaļās reģistrētie civilstāvokļa akti: republikas pilsētas vai novadi; pārskata periods; sastādīto dzimšanas reģistru skaits; reģistrēto jaundzimušo skaits, pamatojoties uz paternitātes atzīšanas iesniegumu; t.sk. pamatojoties uz trīspusējās paternitātes atzīšanu; reģistrēto jaundzimušo skaits bez ziņām par tēvu; reģistrēto jaundzimušo skaits bez ziņām par abiem vecākiem; sastādīto laulību reģistru skaits; t.sk. baznīcā; t.sk. svinīgi noslēgtas laulības; t.sk. ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām; t.sk. ar ārzemniekiem; t.sk. pirms 18.gadu vecuma sasniegšanas; laulību reģistru skaits ar atzīmi par laulības šķiršanu; sastādīto miršanas reģistru skaits.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer TM Dzimtsarakstu departaments
Maintainer Email TM Dzimtsarakstu departaments
Language Latvian
Issued Date 2018-02-01
Modified 2023-05-22
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher