Dzīves kvalitāte pilsētās

Tabulā apkopoti iedzīvotāju aptaujas rezultāti par dzīves kvalitāti lielajās Latvijas pilsētās - Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā un Ventspilī. Aptaujas laikā iedzīvotājiem tika uzdoti jautājumi par viņu apmierinātību ar sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti (veselības aprūpi, izglītību), nodarbinātību, ikdienas pārvietošanās paradumiem un dzīves apstākļiem kopumā. 2017. gadā aptauja veikta Eiropas Komisijas finansētā granta “Teritoriālās statistikas (galvenokārt pilsētas) iegūšana” (Data collection for sub-national statistics (mainly cities)) ietvaros.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency irregular
Maintainer
Maintainer Email info@csb.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2018-03-12
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher