Eiropas Komisijas pārraudzības ziņojumi

Eiropas Komisijas pārraudzības ziņojuma kvantitatīvo rādītāju aprēķiniem izmantotās datu kopas no Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētajiem iepirkumu paziņojumiem. Dati satur informāciju par iepirkumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likumam (PIL) un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam (SPSIL). Histogrammu datu kopas veidotas pēc Eiropas Komisijas noteiktajām prasībām.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated April 19, 2018, 10:10 (EEST)
Created April 18, 2018, 14:17 (EEST)
Frequency triennial
Maintainer Informācijas departaments
Maintainer Email Informācijas departaments
Language Latvian
Issued Date 2018-04-17
Modified 2018-04-17
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher