histogrammas_SPSIL_2017_Latvia.xlsx

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/e10539e2-b534-451c-8c71-b4df321c7a87/resource/526d6d90-d870-4261-9726-f2255c8c9129/download/histogrammas_spsil_2017_latvia.xlsx

Dati apkopoti no Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētajiem paziņojumiem par iepirkuma procedūru (ar sākumu) kopējo līgumcenu (iepirkuma līgumi un iepirkuma līgumi vispārīgās vienošanās ietvaros, izņemot vispārīgās vienošanās) par periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim, kur „Virs ES līgumcenu sliekšņa” piegādēm un pakalpojumiem no 418 000 EUR, būvdarbiem no 5 225 000 EUR. Dati ir iedalīti pēc iepirkumu veida.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Data Dictionary

Column Type Label Description
code text
type text
publication_date timestamp
total_sum numeric
procedure numeric
contract_type numeric
main_cpv text
main_cpv_type numeric
contract_expects text

Additional Information

Field Value
Last updated April 19, 2018
Created unknown
Format XLSX
License CC0 1.0
Conforms to