dati_EK_zinojumam_PIL_SPSIL_2017_Latvia.xlsx

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/e10539e2-b534-451c-8c71-b4df321c7a87/resource/64480e1f-8e7e-4dbb-bb26-4338e8b454e1/download/dati_ek_zinojumam_pil_spsil_2017_latvia.xlsx

Dati, kas nepieciešami Eiropas Komisijas pārraudzības ziņojuma sagatavošanai par 2017. gadā veiktajiem iepirkumiem.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated April 18, 2018
Created unknown
Format XLSX
License CC0 1.0
Conforms to