apkopojums_EK_zinojumam_PIL_SPSIL_2017_Latvia.xlsx

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/e10539e2-b534-451c-8c71-b4df321c7a87/resource/9c0b594a-dddd-4e72-8fc3-48f1c0027f9a/download/apkopojums_ek_zinojumam_pil_spsil_2017_latvia.xlsx

Dati sagatavoti par iepirkumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumam. Dati par iepirkumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likumam apkopoti no Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētajiem paziņojumiem par iepirkuma procedūrām („Procedūras ar sākumu”, „Sarunu procedūras bez sākuma”) periodā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim, kur „Virs ES līgumcenu sliekšņa” piegādēm un pakalpojumiem no 135 000 EUR, būvdarbiem no 5 225 000 EUR; „Zem ES līgumcenu sliekšņa” piegādēm un pakalpojumiem no 42 000 EUR līdz 134 999,99 EUR, būvdarbiem no 170 000 EUR līdz 5 224 999,99 EUR, kā arī no Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētajiem paziņojumiem („B daļa un sociālie pakalpojumi”) periodā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim, kur Publisko iepirkumu likuma (spēkā līdz 2017. gada 28. februārim) 2. pielikumā minētajiem B daļas pakalpojumiem: „Virs ES līgumcenu sliekšņa” pakalpojumiem no 135 000 EUR, „Zem ES līgumcenu sliekšņa” pakalpojumiem no 42 000 EUR līdz 134 999,99 EUR; Publisko iepirkumu likuma 10. panta iepirkumiem (spēkā no 2017. gada 1. marta): „Virs ES līgumcenu sliekšņa” pakalpojumiem no 750 000 EUR, „Zem ES līgumcenu sliekšņa” pakalpojumiem no 42 000 EUR līdz 749 999,99 EUR. Dati par iepirkumiem atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumam apkopoti no Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētajiem paziņojumiem par iepirkuma procedūrām („Procedūras ar sākumu”, „Sarunu procedūras bez sākuma”) periodā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim, kur „Virs ES līgumcenu sliekšņa” piegādēm un pakalpojumiem no 418 000 EUR, būvdarbiem no 5 225 000 EUR, kā arī no Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētajiem paziņojumiem („B daļa un sociālie pakalpojumi”) periodā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim, kur Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (spēkā līdz 2017. gada 31. martam) 2. pielikumā minētajiem B daļas pakalpojumiem: „Virs ES līgumcenu sliekšņa” pakalpojumiem no 418 000 EUR; Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 34. panta iepirkumiem (spēkā no 2017. gada 1. aprīļa): „Virs ES līgumcenu sliekšņa” pakalpojumiem no 1 000 000 EUR. Dati apkopoti dažādos griezumos – iepirkuma procedūru un paziņojumu skaits pēc līgumcenu sliekšņa, iepirkumu kopējā līgumcena iepirkumiem zem ES līgumcenu sliekšņa, iepirkuma daļu skaits, kuros ir tikai viens piedāvājums, sarunu procedūru bez sākuma skaits, mazo un vidējo uzņēmumu dalība iepirkumos, iepirkumu, kuros ir iekļautas vides prasības, īpatsvars, privileģēto līgumu skaits, iepirkumu, kuros ir iekļauts sociālais kritērijs vai sociālā atbildība, skaits.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated April 19, 2018
Created unknown
Format XLSX
License CC0 1.0
Conforms to