Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda projekti

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda projekti, par kuru īstenošanu noslēgts līgums vai vienošanās (pabeigtie projekti vai projekti ieviešanas stadijā). Dati sniedz informāciju par projekta īstenotāju, finansējuma apjomu un sadalījumu starp finansējuma avotiem, kā arī ir pieejams projektā veicamo darbību kopsavilkums.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency daily
Maintainer
Maintainer Email esfondi@fm.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2015-01-01
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher