Ēku kadastrālo vērtību kopsumma Latvijas administratīvo teritoriju griezumā

Datu kopa satur oficiālo statistiku par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto ēku kadastrālo vērtību kopsumma Latvijas administratīvo teritoriju griezumā.

  • Administratīvā teritorija - Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi.
  • Zemes vienība - Kadastrā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums.
  • Kadastrālā vērtība - pēc vienotiem kadastrālās vērtēšanas principiem noteiktā datumā atbilstoši Kadastra datiem noteikta kadastra objekta vērtība naudas izteiksmē. Kadastrālā vērtība neietver mežaudzes vērtību.
  • Kadastrālo vērtību kopsumma - Kadastrā reģistrēto zemes vienību aktuālo kadastrālo vērtību summa sadalījumā pa administratīvi teritoriālajām vienībām.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email vzd@vzd.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2011-02-01
Modified 2018-02-01
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher