eParaksts sistēmas izsniegtie laika zīmogi

Parakstāmajam dokumentam tiek pievienots precīzs laiks, kas tiek sinhronizēts vienlaikus ar vairākām satelīta iekārtām un kura kļūda mērāma sekunžu desmitdaļās. Uzliktais laika zīmogs tiek īpaši parakstīts, tādējādi pasargājot to no trešo pušu iejaukšanās. Laika zīmogs fiksē dokumenta saturu laikā. Publicētajā datu bāzē pieejama informācija par visiem eParaksta nesējiem izsniegto laika zīmogu skaitu par 31 iepriekšējo dienu. Dati tiek atjaunināti katru dienu.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 21, 2018, 09:27 (EEST)
Created June 20, 2018, 14:33 (EEST)
Frequency daily
Maintainer
Maintainer Email
Language Latvian
Issued Date 2018-06-20
Modified 2018-06-20
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher