eParaksts sistēmas izsniegtie laika zīmogi

Parakstāmajam dokumentam tiek pievienots precīzs laiks, kas tiek sinhronizēts vienlaikus ar vairākām satelīta iekārtām un kura kļūda mērāma sekunžu desmitdaļās. Uzliktais laika zīmogs tiek īpaši parakstīts, tādējādi pasargājot to no trešo pušu iejaukšanās. Laika zīmogs fiksē dokumenta saturu laikā. Publicētajā datu bāzē pieejama informācija par visiem eParaksta nesējiem diennaktī izsniegto laika zīmogu skaitu kopš 2019. g. 1. janvāra. Dati tiek atjaunoti katru dienu.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency daily
Maintainer
Maintainer Email alnis.morics@lvrtc.lv
Language Latvian
Issued Date 2019-11-20
Modified 2023-05-25
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? No

Contact publisher