Valsts iestāžu ERAF IKT projektu ietvaros publicējamo datu kopu saraksts

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) specifiskā atbalsta mērķa 2.2.1. "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" ietvaros veidoto projektu atveramo datu kopu indikatīvs saraksts. Eiropas Savienības fondu plānošanas periods ilgst līdz 2020. gadam, datu kopām jābūt publicētām līdz katra projeka beigām. Sarakstam ir informatīva nozīme, tajā apkopota iestāžu iesniegtā informācija. Papildu informācija par ERAF darbības programmu pieejama tīmekļa vietnē: http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18634

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 11, 2020, 11:28 (EET)
Created November 29, 2017, 18:01 (EET)
Frequency never
Maintainer
Maintainer Email
Language Latvian
Issued Date 2017-11-29
Modified 2017-11-29
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher