CSV fails satur lielāku informācijas apjomu ...

URL: https://www.esfondi.lv/upload/projektu_mekletajs_csv/kpvis_CSV/kpvis_projektu_saraksts.csv

Failā ietverts šāds informācijas apjoms par Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansētajiem projektiem: Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs, SAM nosaukums, SAM pasākuma numurs (kārta –ja attiecināms), SAM pasākuma (kārtas – ja attiecināms) nosaukums, par aktivitāti atbildīgā iestāde, projekta nosaukums, projekta numurs, finansējuma saņēmējs, projekta kopsavilkums, mērķa grupa, projekta sākuma datums, projekta beigu datums, kopējais finansējums, ES finansējums, nacionālais finansējums, projekta īstenošanas vieta, nozare un pēdējais informācijas atjaunošanas datums, kā arī cita saistošā informācija.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated unknown
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to