ES Tiesas un Vispārējās tiesas lietas

Datne satur informāciju par ES tiesām un vispārējām tiesu lietām.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency daily
Maintainer Eiropas Savienības Tiesas departaments
Maintainer Email Eiropas Savienības Tiesas departaments
Language Latvian
Issued Date 2022-04-01
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher