Naudas plūsmas pārskati

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/8d31b878-536a-44aa-a013-8bc6b669d477/resource/1a11fc29-ba7c-4e5a-8edc-7a28cea24988/download/cash_flow_statements.csv

Finanšu datu informācija no Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajiem gada pārskatiem, kas Uzņēmumu reģistram tiek nodoti publiskošanai. Fails satur naudas plūsmas pārskata datus no uzņēmumu un konsolidētajiem uzņēmumu gada pārskatiem

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Data Dictionary

Column Type Label Description
statement_id numeric
file_id numeric
cfo_dm_cash_received_from_customers numeric
cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees numeric
cfo_dm_other_cash_received_paid numeric
cfo_dm_operating_cash_flow numeric
cfo_dm_interest_paid numeric
cfo_dm_income_taxes_paid numeric
cfo_dm_extra_items_cash_flow numeric
cfo_dm_net_operating_cash_flow numeric
cfo_im_income_before_income_taxes numeric
cfo_im_income_before_changes_in_working_capital numeric
cfo_im_operating_cash_flow numeric
cfo_im_interest_paid numeric
cfo_im_income_taxes_paid numeric
cfo_im_extra_items_cash_flow numeric
cfo_im_net_operating_cash_flow numeric
cfi_acquisition_of_stocks_shares numeric
cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares numeric
cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets numeric
cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets numeric
cfi_loans_made numeric
cfi_repayments_of_loans_received numeric
cfi_interest_received numeric
cfi_dividends_received numeric
cfi_net_investing_cash_flow numeric
cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital numeric
cff_loans_received numeric
cff_subsidies_grants_donations_received numeric
cff_repayments_of_loans_made numeric
cff_repayments_of_lease_obligations numeric
cff_dividends_paid numeric
cff_net_financing_cash_flow numeric
effect_of_exchange_rate_change numeric
net_increase numeric
at_beginning_of_year numeric
at_end_of_year numeric

Additional Information

Field Value
Last updated May 10, 2021
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to