Iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma grupām

Apkaimēs, ciemos, blīvi apdzīvotās teritorijās un režģa šūnās pastāvīgo iedzīvotāju skaits starp 1 un 10 norādīts kā 5, bet dzimums un vecums norādīts, ja skaits lielāks nekā 10.

Tikai ciemi ar noteiktām robežām atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem.

Teritoriju kodi publicēti https://data.gov.lv/dati/dataset/teritorijas_csb.

Administratīvo teritoriju, teritoriālo vienību un statistisko reģionu klasifikators publicēts https://data.gov.lv/dati/dataset/atvk.

Ģeneralizētas teritoriālo vienību robežas publicētas https://data.gov.lv/dati/dataset/robezas.

Apkaimes publicētas https://data.gov.lv/dati/dataset/apkaimes.

Blīvi apdzīvotas teritorijas publicētas https://data.gov.lv/dati/dataset/bat.

Režģa pārklājums publicēts https://data.gov.lv/dati/dataset/rezgis.

Eiropas režģa pārklājums publicēts https://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/grids.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email info@csp.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2014-12-29
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher