Iedzīvotāju skaits pašvaldībās pa dzimumiem

Datu kopa satur statistisko informāciju no Iedzīvotāju reģistra par iedzīvotāju skaitu pašvaldībās pa dzimumiem (vīrietis, sieviete) un pēc aktuālās deklarētās, reģistrētās, norādītās un, kurā nav spēkā reģistrācija dzīvesvietā, adreses. Sadaļā “norādītā dzīvesvieta” ir personu skaits, kurām Iedzīvotāju reģistrā ir norādīta dzīvesvietas adrese pašvaldībā, kas nav personas deklarētā vai reģistrētā dzīvesvietas adrese. Sadaļa “nav spēkā reģistrācija dzīvesvietā” norāda uz personu skaitu, kurām attiecīgā pašvaldība ir norādīta kā pēdējās reģistrētās dzīvesvietas pašvaldība.

Dati tiek sagatavoti divas reizes gadā uz 1. janvāri un 1. jūliju.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 5, 2020, 13:21 (EET)
Created October 8, 2019, 14:05 (EEST)
Frequency annually (twice)
Maintainer
Maintainer Email
Language Latvian
Issued Date 2009-07-01
Modified 2020-01-01
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher