Iedzīvotāju skaits pašvaldībās pēc nacionālā sastāva

Datu kopa satur statistisko informāciju no Fizisko personu reģistra (līdz 2021.06.28. Iedzīvotāju reģistra) par iedzīvotāju skaitu pašvaldībās pēc nacionālā sastāva (tautības) un dalījumā pēc aktuālās deklarētās, reģistrētās, norādītās un, kurā nav spēkā reģistrācija dzīvesvietā, adreses. Sadaļā “norādītā dzīvesvieta” ir personu skaits, kurām Fizisko personu reģistrā ir norādīta dzīvesvietas adrese pašvaldībā, kas nav personas deklarētā vai reģistrētā dzīvesvietas adrese. Sadaļa “nav spēkā reģistrācija dzīvesvietā” norāda uz personu skaitu, kurām attiecīgā pašvaldība ir norādīta kā pēdējās reģistrētās dzīvesvietas pašvaldība.

Iedzīvotāju sadalījums pēc tautības neietver pilnīgi visas tautības, bet attiecīgajās pašvaldībās populārāko tautību īpašnieku skaitu. Ja pašvaldībā ir liels dažādu tautību skaits, tad tiek norādīta sadaļa “pārējie”.

Dati tiek sagatavoti divas reizes gadā par datiem uz 1. janvāri un 1. jūliju.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer
Maintainer Email atvertie.dati@pmlp.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2009-07-01
Modified 2024-01-01
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? No

Contact publisher