Iedzīvotāju skaits pašvaldībās sadalījumā pēc valstiskās piederības

Datu kopa satur statistisko informāciju no Fizisko personu reģistra (līdz 2021.06.28. Iedzīvotāju reģistra) par iedzīvotāju skaitu pašvaldībās pēc valstiskās piederības - Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, personas, kurām Latvijā piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss vai pagaidu aizsardzība. Personu skaits ar citu valstisko piederību ir norādīts kā pārējie.

Iedzīvotāju sadalījums ir pēc aktuālās deklarētās, reģistrētās, norādītās un, kurā nav spēkā reģistrācija dzīvesvietā, adreses. Sadaļā “norādītā dzīvesvieta” ir personu skaits, kurām Fizisko personu reģistrā ir norādīta dzīvesvietas adrese pašvaldībā, kas nav personas deklarētā vai reģistrētā dzīvesvietas adrese. Sadaļa “nav spēkā reģistrācija dzīvesvietā” norāda uz personu skaitu, kurām attiecīgā pašvaldība ir norādīta kā pēdējās reģistrētās dzīvesvietas pašvaldība.

Dati tiek sagatavoti divas reizes gadā par datiem uz 1. janvāri un 1. jūliju.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer
Maintainer Email atvertie.dati@pmlp.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2009-07-01
Modified 2021-06-30
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher