Zemo_beznodokļu_zonu_valstiskā_piederība_2017

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/48d87391-2688-4263-9771-54e1710a2c37/resource/ddcf2082-a335-44de-9c0b-4e4a54751673/download/zbz_valstiska_piederiba_2017.csv

Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma kārtībā 2017. gada publikāciju paziņojumos norādītā zemo vai beznodokļu zonas valstiskā piederība atbilstoši MK noteikumiem Nr.276 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām".

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated September 7, 2018
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to